ინვესტორები

ჩვენი პარტნიორი არის კომპანია
 
  
Voltalia, რომელიც არის ენერგიის მწარმოებელი და განახლებადი ენერგიის სერვისების მიმწოდებელი მზის, ქარის, ჰიდროენერგეტიკის და ბიომასის სფეროებში.
www.voltalia.com

Voltalia