გენერატორები

ჩვენი პარტნიორი არის კომპანია Gamesa Electric


Gamesa Electric არის კომპანია, რომელიც განახლებად ენერგიასა და გარემოზე მომსახურებისას ფოკუსირებულია უახლეს ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებზე, ხელს უწყობს მოქნილი უწყვეტი გადაწყვეტილებების მიღებას, რათა სუფთა ენერგია უფრო ხელმისაწვდომი და საიმედო გახდეს. კომპანიის მიზანია გლობალური განახლებადი ენერგიის ინდუსტრიის მიმართვა მდგრადი სამყაროსკენ.
www.gamesaelectric.com

Gamesa Electric company.jpg