ვოლტალიას მიერ დაინსტალირებული სიმძლავრე 1 გიგავატს აღემატება

Voltalia-2021


სამი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც დაძლეული იქნა 2020 წელს:

·         გლობალური მასშტაბით 1000 მეგავატი დაინსტალირებული სიმძლავრე დეკემბრის ბოლოს;

·         წლის განმავლობაში მოგებული 1000 მეგავატი ელექტროენერგიის გრძელვადიანი გაყიდვის კონტრაქტები;

·         დეკემბრის ბოლოს ვოლტალიას 1000 თანამშრომელი სამ კონტინენტზე.

 

განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო მოთამაშე ვოლტალია, 2020 წლის ბოლოს, აღწევს დაინსტალირებულ 1,015 მეგავატ სიმძლავრეს, რაც აჭარბებს 2016 წელს დადგენილ 1 გიგავატ მიზანს.

დინამიური მეოთხე კვარტლის წყალობით, დაინსტალირებული სიმძლავრის მნიშვნელოვანი დამატებით, ვოლტალიამ 2020 წლის 30 სექტემბრიდან 18%-ით გაზარდა დაყენებული სადგურების პორტფელი.

მოქმედი სიმძლავრე დამატებულ ახალ ინსტალაციებთან ერთად მთლიანად აღწევს 1,015 მეგავატამდე სიმძლავრეს და სამიზნე 1 გიგავატს 2020 წლის დეკემბრისთვის. ეს მიზანი მიღწეული იქნა ვოლტალიას პორტფელის მოდიფიცირებისას.

წყაროდაბრუნება