მწვანე აღდგენა COVID-19-დან: რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, მოლდოვისა და უკრაინისათვის


Green recovery


პროექტი „EU4Energy governance“ აწარმოებს კამპანიას პროექტის მუშაობის ინფორმირებულობაზე და ენერგეტიკული რეფორმების სარგებელის შესახებ აღმოსავლეთ ექვს პარტნიორ ქვეყანაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდოვას რესპუბლიკა და უკრაინა).

ამ კამპანიის ფარგლებში, პროექტი იყენებს ჰეშთეგს #EnergyReforms4Citizens სოციალურ მედიაში, რათა გააზიარონ მარტივი რჩევები ენერგოეფექტურობის შესახებ. ამ კვირაში ყურადღება გამახვილებულია COVID-19-დან მწვანე აღდგენაზე. ამ თემის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი იხილეთ ქვემოთ:

·         მწვანე აღდგენა მიზნად ისახავს დაეხმაროს ქვეყნებს პანდემიისგან განკურნებაში, ”უკეთესად დაბრუნების” მიდგომის გამოყენებით. ეს ნიშნავს CO2- ის ემისიის შემცირებას, ასევე ეკონომიკის გაძლიერებას ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის ტექნოლოგიაში ინვესტიციების განხორციელებით და არსებული შენობების განახლების გზით ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებით;

·         ევროკავშირმა ასევე გამოაცხადა NextGenerationEU - აღდგენითი ინსტრუმენტი, რომლის ღირებულებაა 750 მილიარდი ევრო, ამ კრიზისისგან ყველაზე მეტად დაზარალებულთა დასახმარებლად. ეს ინსტრუმენტი ჩადებს კაპიტალს აღდგენაში, რომელიც ქმნის უფრო მწვანე, უფრო ციფრულ და სტაბილურ ევროკავშირს. NextGenerationEU- სგან დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო გამოიყოფა მეზობელი რეგიონებისთვის, განვითარებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის, რაც ასევე საშუალებას მისცემს დაფინანსებას აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნებისათვის;

·         უკრაინამ მიიღო 500 მილიონი ევრო სესხი ევროკავშირისგან 2020 წლის მაისში (სპეციალური მაკროფინანსური დახმარების ფარგლებში, 1.2 მილიარდი ევროს ოდენობით) პანდემიის ყველაზე სერიოზული შედეგების გადასაჭრელად;

·         ევროკავშირი ასევე შეთანხმდა მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამებზე 150 მილიონი ევრო საქართველოსთვის და 100 მილიონი ევრო მოლდოვასთვის COVID-19- თან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად;

          ენერგეტიკული საზოგადოება განაგრძობს მუშაობას ეროვნულ ხელისუფლებასთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ენერგეტიკული სექტორის სირთულეების მოსაგვარებლად, როგორიცაა ენერგეტიკული სიღარიბის ზრდა და კომუნალური კომპანიების შემოსავლების შემცირება პანდემიის შედეგად გადასახადების დაგვიანების ან გადაუხდელობის გამო.

წყარო: www.euneighbours.eu


დაბრუნება