კლიმატისა და ენერგეტიკის დიპლომატია: ევროკავშირი ხაზს უსვამს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან როლს ევროპული მწვანე გარიგების განხორციელებაში

Climate and energy diplomacy


25 იანვარს ევროკავშირის საბჭომ მიიღო დასკვნები „კლიმატი და ენერგეტიკის დიპლომატია - ევროპული მწვანე გარიგების გარე განზომილება“ მიმოხილის შესახებ. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის ენერგეტიკული დიპლომატია მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ევროკავშირისა და მისი პარტნიორების ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და მდგრადობის შენარჩუნებაში და განმტკიცებაში.

დასკვნებში საბჭო აღიარებს, რომ კლიმატის ცვლილება კაცობრიობისთვის ეგზისტენციალური საფრთხეა. იგი აღნიშნავს, რომ კლიმატის გლობალური მოქმედებები მაინც ჩამოუვარდება იმას, რაც საჭიროა პარიზის შეთანხმებისა და 2030 წლის დღის წესრიგის მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი მიზნების მისაღწევად.

საბჭო ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირის ენერგეტიკული დიპლომატია მიზნად ისახავს გლობალური ენერგეტიკული გადასვლის დაჩქარებას, ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ტექნოლოგიების განვითარებას. ამავდროულად, ევროკავშირის ენერგეტიკული დიპლომატია ხელს შეუშლის შემდგომ ინვესტიციებს მესამე ქვეყნებში წიაღისეულზე დაფუძნებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, თუ ისინი კლიმატის ნეიტრალიტეტის ამბიციურ გზას არ შეესაბამება. იგი ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ძალისხმევას არსებული წიაღისეული საწვავის ინფრასტრუქტურის გარემოს და სათბურის გაზების გავლენის შესამცირებლად.

დასკვნები ადასტურებენ ევროკავშირის მუდმივ ვალდებულებას კლიმატის საერთაშორისო ფინანსების მობილიზაციის შემდგომი მასშტაბის გაზრდის მიზნით, მდგრადი ფინანსური პრაქტიკის, როგორც წვლილი კლიმატის ნეიტრალიტეტისკენ გადასვლაში. საბჭო აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი საზოგადოებრივი კლიმატის დაფინანსების ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია, რომელმაც 2019 წელს გააორმაგა წილი 2013 წლის მაჩვენებელიდან 23,2 მილიარდ ევრომდე და განაცხადა, რომ მწვანე გარიგების წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია საგარეო პოლიტიკის მიზნების თანმიმდევრული განხორციელება.

”ევროკავშირის დიპლომატია გააფართოებს ძალისხმევას დეზინფორმაციული კამპანიების მიმართ, ევროკავშირში და გლობალურად ენერგეტიკული გადასვლის წინააღმდეგ”, - ნათქვამია საბჭოს პრესრელიზში. ”ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები გააგრძელებენ ევროკავშირის ენერგეტიკის კანონმდებლობის, წესებისა და სტანდარტების, აგრეთვე შემდგომი ენერგეტიკული ბაზრის ინტეგრაციისა და ურთიერთკავშირის მხარდაჭერას ევროკავშირის მწვანე გარიგების შესაბამისად, განსაკუთრებით ევროკავშირის სამეზობლოში, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის ჩათვლით. ევროკავშირი მხარს დაუჭერს სამხრეთ სამეზობლოს, დასავლეთ ბალკანეთისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ამბიციებს და ძალისხმევას გარემოსდაცვითი, კლიმატური და ენერგეტიკული გამოწვევების მოგვარებაში”. ამ კონტექსტში საბჭო ასევე მიესალმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის შესახებ ერთობლივ კომუნიკაციას 2020 წლის შემდეგ და ხაზი გაუსვა ენერგეტიკული საზოგადოების ხელშეკრულების შესწორების პროცესის რაც შეიძლება სწრაფად დასრულების მნიშვნელობას.

საბჭო მოუწოდებს კომისიასა და უმაღლეს წარმომადგენელს 2021 წლის ბოლოსთვის მოამზადონ საერთაშორისო სტრატეგია ენერგორესურსების შესახებ დასკვნებში მითითებული მიზნების შესაბამისად და ენერგეტიკული პარტნიორობის განვითარების პროცესში კონკრეტული რეგიონებისა და ქვეყნების სპეციფიკის გათვალისწინებით, რეგიონული ენერგეტიკული თანამშრომლობის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით ევროკავშირის სამეზობლოში.

წყარო


დაბრუნება