ენერგიის ნიველირებული ღირებულება და შენახვის ნიველირებული ხარჯები - 2020

Lazard cost


Lazard– ის ენერგეტიკული ანალიზის ბოლო წლიური ნიველირებული ღირებულება (LCOE 14.0) აჩვენებს, რომ განახლებადი ენერგიის ღირებულება შემცირდა. გარკვეული ტექნოლოგიები (მაგალითად, სანაპიროს ქარი და სასარგებლო მზის ენერგია), რომლებიც კონკურენტუნარიანი გახდა თანამედროვეობისთვის, რამდენიმე წლის წინ ახლის მშენებლობის საფუძველი იყო. ისინი ახლაც აგრძელებენ კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებას არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების ზღვრული ღირებულებით.

წლევანდელი LCOE, პირველად მოიცავს წყალბადის, როგორც დამატებითი საწვავის კომპონენტის შესწავლას კომბინირებული ციკლის გაზის წარმოქმნისათვის.

წყარო: www.lazard.comდაბრუნება