ენერგეტიკული საზოგადოება აქვეყნებს ანგარიშს ენერგეტიკული რეფორმების შესახებ COVID-19 პანდემიის დროს

Annual Report


დღეს, ენერგეტიკის საზოგადოების სამდივნომ გამოაქვეყნა მუშაობის წლიური ანგარიში. დოკუმენტი მოიცავს ელექტროენერგიას, გაზს, ენერგორეგულატორებს, ნავთობს, განახლებადი ენერგიის წყაროებს, ენერგოეფექტურობას, გარემოს, კლიმატს, ინფრასტრუქტურას, კონკურენციას, სტატისტიკასა და კიბერ უსაფრთხოებას. ანგარიში აჩვენებს, რომ ენერგეტიკის საზოგადოებაში შეთანხმებული მხარეების განხორციელებული საშუალო ქულა (რომელშიც შედიან საქართველო, მოლდოვას რესპუბლიკა და უკრაინა) გაიზარდა 48% -დან 53% -მდე, რაც ბაზარზე ორიენტირებული და მდგრადი ენერგეტიკული რეფორმების პროგრესია, COVID-19 პანდემიის მიუხედავად.

ენერგეტიკული საზოგადოების სამდივნოს დირექტორმა იანეზ კოპაშმა თქვა: ”მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვი არ არის, რომ მეტი რამ უნდა გაკეთდეს ემისიების შემცირების, ენერგოეფექტურობის, მდგრადი განახლებადი ენერგიის წყაროების და ბაზრის ნამდვილი ინტეგრაციის მიმართულებით, თუკი ენერგეტიკულ საზოგადოებას წარმატების მიღწევა სურს ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის გარდამავალ ეტაპზე, მე ვხედავ ჭიქას როგორც ნახევრად სავსეს. წლევანდელი რთული პირობების მიუხედავად, რამდენიმე შეთანხმებულმა მხარემ მოახერხა წინსვლა. ეს განსაკუთრებით ეხება უკრაინას, რომელიც წარმატებით გამოეყო ევროპის უდიდეს გარდამავალ სისტემას 2019 წლის ბოლოს და საქართველოს, რომელმაც მიიღო ენერგოეფექტურობის ძირითადი კანონები, ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი ენერგოეფექტური კანონი და დამატებითი კანონმდებლობა”.

 საერთო ჯამში, ენერგეტიკული საზოგადოება აპირებს შეასრულოს 2020 წლის ენერგოეფექტურობის მიზანი. ენერგოეფექტურობის დაფინანსება განსაკუთრებით გაიზარდა შენობათა განახლებისთვის, COVID-19-ის მიუხედავად. განახლებადი ენერგია კიდევ ერთი სფეროა, სადაც ანგარიში ადასტურებს პროგრესს, ნაჩვენებია განახლებადი ენერგიის 19%-იანი ზრდა მთელ ენერგეტიკულ საზოგადოებაში, აქცენტი გაკეთებულია მზის ენერგიაზე და სანაპიროს ქარზე.

 წყარო: www.euneighbours.euდაბრუნება