ენერგეტიკული დიალოგი | საქართველოს ბაზრის შესაძლებლობები: ჰიდროელექტროსადგურიდან განახლებადი ენერგიის წყაროებამდე

Energy Talk

თარიღი და დრო: 25 თებერვალი, 10:00 – 11:30 GMT

დასწრება თავისუფალია: https://zoom.us/webinar/register/WN_uYFA1H_OTnOCXWx2eKOzWg

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი ძალზე მიმზიდველია თავისი დიდი აუთვისებელი პოტენციალის, ადგილობრივი და რეგიონული მოთხოვნის გაზრდის თვალსაზრისით, ბაზრის ლიბერალიზაციასთან ერთად.

საქართველოს 300-მდე მდინარეს შეუძლია წარმოქმნას ჰიდრო ენერგიის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, რომლის პოტენციური ჰიდროენერგეტიკული სიმძლავრე შეფასებულია 15 000 მეგავატად.

2030 წლისთვის შესაძლებელი იქნება 1 332 მეგავატი ქარისა და 520 მეგავატი მზის ენერგიის ინტეგრირება.

საქართველოს მთავრობა ახორციელებს არაერთ მასშტაბურ რეფორმას ენერგეტიკის სექტორში, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად და ”საქართველოს ენერგეტიკის საზოგადოების ხელშეკრულებასთან შეერთების შესახებ” ოქმით.

მეტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ღონისძიების ოფიციალურ ვებ – გვერდზე: https://www.investinnet.com/energy-talks/ ან დაუკავშირდით ორგანიზატორებს: info@investinnet.comდაბრუნება