ევროკავშირი აახლებს ელექტროენერგიის ეროვნული ემისიის მაჩვენებლებს აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში

National emission factors


18 მარტს, "მერების შეთანხმების" ინიციატივის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში, ევროკომისიის ერთობლივი კვლევის ცენტრმა (JRC) განაახლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში CO2-ის ემისიების და CO2eq გაანგარიშების ეროვნული მაჩვენებლები.

ელექტროენერგიის მოხმარებიდან არაპირდაპირი გამონაბოლქვის დონის დასადგენად ევროპული და ეროვნული ემისიის მაჩვენებლები გამოთვლილი იქნა JRC- ის მიერ. გამოთვლები ჩატარდა ელექტროენერგიის წარმოებიდან მიღებული CO2-ის მთლიანი ემისიების დაყოფით, ენერგიის ყველა მატარებლის გამოყენებით, და ელექტროენერგიის მთლიანი საბოლოო მოხმარების მიხედვით.

განახლებული მაჩვენებლები განკუთვნილია ახალი ხელმომწერი მხარეებისთვის, რომლებიც ახლა იწყებენ მუშაობას საბაზისო ემისიების რეესტრის (BEI) გაანგარიშებაზე და მდგრადი ენერგიისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმების (SECAP) შემუშავებაზე.

წყარო


დაბრუნება