გავიმარჯვეთ! მზის მიკროგენერაციის ციფრული კონტროლერის პროექტი

გავიმარჯვეთ! მზის მიკროგენერაციის ციფრული კონტროლერის პროექტი, ინიცირებული IITech-ის მიერ, გამოცხადდა გამარჯვებულთა შორის გამოყენებითი კვლევების სართშორისო CARYS კონკურსში, რომელიც ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ რუსთაველის ფონდი მეშვეობით. ჩვენი ინიციატივით შეიქმნა კონსორციუმი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით, რომელშიც შევიდნენ მეცნიერები MRITSU-დან და წარმომადგენლები მზის მოდულების მწარმოებელი AE SOLAR GmbH და მზის სისტემების ინსტალატორი შპს PV Georgia-დან წარმომადგენლები. ჩვენ IITech-ში გვჯერა, რომ გამოყენებითი კვლევები მოწინავე მრეწველ პარტნიორებთან თანამშრომლობით არის საქართველოში ტექნიკური მეცნიერებების აღდგენის გზა.

კონსორციუმის წევრები:  gtu.jpg MRITSUAESOlAR  PV-Georgia IITech


დაბრუნება