მერების შეთანხმება აღმოსავლეთი (CoM East) - საინფორმაციო ბიულეტინი, საქართველო


ეს საინფორმაციო ბიულეტინი მომზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის მერების შეთანხმება აღმოსავლეთი (CoM East) მიერ, რომლის ამოცანაა, გაავრცელოს ევროკავშირის კლიმატისა და ენერგეტიკის ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. CoM East-ი მხარს უჭერს ადგილობრივ მმართველობით ორგანოებს, განახორციელონ მდგრადი ენერგეტიკული პოლიტიკა, გააუმჯობესონ ენერგომომარაგების უსაფრთხოება და წვლილი შეიტანონ კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და შეგუების საკითხებში.

წყარო: www.euneighbours.eu

Country figures & Targetsდაბრუნება