სემინარი „PV შესაძლებლობა საქართველოში“

სემინარი „PV შესაძლებლობა საქართველოში“


2019 წლის 28 ნოემბერს, ევროსოლარ საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ  თავმჯდომარეობა გაუწია სემინარს „PV შესაძლებლობა საქართველოში (Enabling PV in Georgia)“
 
მისალმება

 - H.E. Mr. Hubert Knirsch - ელჩი, გერმანიის საელჩო თბილისში

 - ზვიად  გაბისონია -  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი;

სხდომის თავმჯდომარე - გიორგი კეკელიძე - ევროპის განახლებადი ენერგიის EUROSOLAR e.V. ასოციაციის წარმომადგენელი  და საერთაშორისო ინოვაციური ტექნოლოგიების აღმასრულებელი დირექტორი;

PV და გამოყენებითი კვლევების განვითარება საქართველოში

- David Wedepohl - გერმანიის მზის ასოციაციის საერთაშორისო საქმეთა მმართველი დირექტორი;

- Christoph Urbschat - eclareon- ის აღმასრულებელი დირექტორი და თავმჯდომარე PV სამუშაო ჯგუფის ექსპორტი, გერმანიის მზის ასოციაციაში;

ნიკოლოზ ალავიძე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის  მოადგილე;

შოხრუხ ბარატოვი - სტრატეგიის მთავარი ოფიცერი AE SOLAR– ში; 

მაია ცხვარაძე - გარემოსა და კლიმატის ცვლილების განყოფილება, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო;

- Barbara von Münchhausen - გოეთეს-ინსტიტუტის  ხელმძღვანელი;

- Hans Rieck - KFW–ს  დირექტორი საქართველოში;

გიორგი აბდუშელიშვილი - საბჭოს წევრი EUROSOLAR Georgia. 

ქსელის და ქსელური ინსტალაციისა და საპილოტე პროექტების პრაქტიკული შემთხვევები

გიორგი ჩიქოვანი - საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე; 

ლევან ფანგანი - ტექნოლოგიების გადაცემის კოორდინატორი, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; 

ირაკლი ბაბუნაშვილი -  PV Georgia;

გია არაბიძე -  სტუ – ს ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანი;

აკაკი გიგენეიშვილი -  სტუ – ს  საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტის დეკანი;

სულხან დავითაძე -  სილიციუმიანი მზის ტექნოლოგიები, ინვესტიციის დირექტორი; 

ზურაბ სიხარულიძე -  IDC– ის აღმასრულებელი დირექტორი.


დაბრუნება