სასწავლო სემინარი "მზის ელექტროსადგურების მონტაჟი"

Fazisi College


საგანმანათლებლო პროექტი "მზის ელექტროსადგურების მონტაჟი" განხორციელდა The Eberhard Schöck Foundation (ბადენ-ბადენი, გერმანია) მხარდაჭერით საქართველოში ფოთში სსიპ კოლეჯში „ფაზისი“.

პროექტის ფარგლებში, კოლეჯის სახელოსნოს სახურავზე დამონტაჟდა 16,5 კვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური და ჩატარდა ორდღიანი სემინარი კოლეჯის სტუდენტებისთვის.


Fazisi College


16,5 კვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური ქსელის აღრიცხვის სისტემით უკავშირდებოდა საქართველოს ენერგეტიკის გაყიდვების კომპანიას, ჭარბი გამომუშავებული ელექტროენერგიის მიყიდვის მიზნით. ეს სისტემა კოლეჯის ენერგომოხმარებას მესამედით შეამცირებს, ხოლო ქსელ-მრიცხველის პროგრამით დაკავშირება ზაფხულში გამომუშავებული ელექტროენერგიის ეფექტურად გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა.

სემინარი ჩატარდა კოლეჯის 15 სტუდენტისთვის, რომელიც მოიცავდა როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. პირველ დღეს სტუდენტები გაეცნენ ფოტოელექტროსადგურების ისტორიას, გლობალურ ტენდენციებს, ენერგეტიკულ გადასვლას, მზის ელექტროსადგურების ტიპებსა და მათ კომპონენტებს.

მეორე დღეს, სტუდენტები შეიკრიბნენ და ექსპლუატაციაში შევიდა ჰიბრიდული მზის ელექტროსადგური.

Fazisi College


პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, მათ გამოთვალეს მზის ელექტროსადგური სამრეწველო ობიექტისთვის სადგურის მუშაობის გაანგარიშებით, კაპიტალისა და საოპერაციო ხარჯების შეფასებით და უკუგების პერიოდის გაანგარიშებით.

კურსის მთავარი მომხსენებელი იყო PV Georgia-ს ტექნიკური დირექტორი ირაკლი ბაბუნაშვილი, რომელსაც აქვს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები სხვადასხვა ტიპის მზის ელექტროსადგურების დაფუძნებაში.

სემინარის გახსნისას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული უნარების განვითარების სააგენტომ ხაზი გაუსვა პროექტის მნიშვნელობას რეგიონსა და მთლიანად ქვეყანაში ფოტოელექტრული ინდუსტრიის განვითარებაში.

მომავალ წელს, Eberhard Scheck Foundation-სა და EUROSOLAR Georgia-ს თანამშრომლობის ფარგლებში, დაგეგმილია საგანმანათლებლო კურსების რეგულარულად ჩატარება საქართველოს კოლეჯებში, მზის ელექტროსადგურების მონტაჟის სპეციალისტების მომზადების მიზნით.დაბრუნება