გამოყენებითი კვლევები

mritsu

ნახევარგამტარული კვლევები

ნახევარგამტარული მასალები და ხელსაწყოები შეუცვლელი ელემენტებია კოსმოსისთვის, ბირთვულ რეაქტორებზე, ატომურ ელექტროსადგურებზე და ამაჩქარებლებზე გამოყენებისათვის. მათი მცირე გაბარიტების, მცირე წონის და აგრეთვე მათი მაღალი ეფექტურობისა და მგრძნობიარობის გამო. სამწუხაროდ ეს ხელსაწყოები მგრძნობიარენი არიან
GTU

CARYS - მიკროგენერაციის კონტროლერი

ენერგიის მართვის სისტემის დამუშავება მაღალტექნოლოგიური კონტროლერის გამოყენებით ელექტროგამანაწილებელ ქსელთან და მომხმარებელთან მიკროგენერატორების მისაერთებლად
Solarspar

CARYS - PV სისტემები

მზის ენერგიის შესწავლა საქართველოს ტერიტორიაზე
სახურავზე და მიწაზე დამაგრებული PV სისტემების მეშვეობით